Апликатори

Същинският терапевтичен ефект се пренася към човешкото тяло от апликатори с различни форми и големини. Най-добро въздействие на нискочестотното магнитно поле предизвиква правилно подбрания апликатор. Най-често се използват плоски и кръгови апликатори. Плоските апликатори – във форма на плоча, точкови или сгъваеми (Manic, Piano, Becco, Letino, Casso, Piego, Fulmio) се прилагат предимно при приложения с допир, докато кръговите (Cavo и Viera), които създават хомогенно поле, са подходящи при въздействие върху по-голяма част от тялото.

Апликаторите съдържат бобина, в която възниква магнитно поле. Бобината е вградена в опаковка от изкуствена кожа, която изпълнява всички изисквания не само за естетичен вид, но отговаря и на всички хигиенни изисквания при контакт с кожата.

Casso

Cavo

Fulmio

Viera

Piego

Piano

Lettino

Manic