Магнитотерапия

През последните десетилетия магнитотерапията се превърна в много популярен алтернативен метод за лечение. Изваждането на технически сложната нискочестотна импулсна магнитотерапия от лекарските кабинети към домашното ползване допринесе за решителния поврат. Скъпите клинични съоръжения, изискващи специална поддръжка бяха приспособени към домашните условия, беше опростена работата с тях, а въздействието е подобно.

Днес лечението с магнитно поле – магнитотерапията, в професионалните среди се смята за безопасен и много ефективен физичен лечебен метод. Често наричат магнитотерапията „лечебен метод на двадесет и първи век“. Тук впрочем не става дума за използването на прости статични магнити – гривни или синджирчета, говорим за високоефективно електрическо, нискочестотно импулсно магнитно поле. Заздравяващата и регенериращата сила на електромагнитната енергия до неотдавна беше използвана предимно в клиничната практика на болниците и професионалните рехабилитационни заведения. Днес, благодарение и на многогодишния опит, работа и развойна дейност в дружеството ЗЕС Бърно, а.с. импулсната магнитотерапия е достъпна и при домашни грижи.

Магнитотерапевтичните уреди Renaissance се превърнаха в любим и търсен продукт, успешен не само при медицинска дистрибуция, но и при преки продажби. За потребителите в домашни условия той носи облекчение в много насоки, а на оторизираните продавачи в областта на преките продажби – висока рентабилност.